Skip links
Skutoční odborníci pre váš projekt

Zodpovedné osoby a certifikáty

Základ nášho inžiniersko - projektového tímu tvoria absolventi Fakulty elektrotechniky a informatiky STU. Revízni technici, certifikovaný projektant, elektrotechnici pre riadenie prevádzky s oprávnením vykonávať činnosti na vyhradených technických zariadeniach - elektrických bez obmedzenia napätia a aj vo výbušnom prostredí.

Certifikáty

Z dôvodu ochrany pred zneužitím a ochrany osobných údajov nie sú zverejnené kompletné dokumenty a informácie. Na vyžiadanie vám ich radi predložíme.

Osvedčenie elektrotechnik

Osvedčenie elektrotechnik

Osvedčenie revízny technik

Osvedčenie MH SR

Certifikát projektant

Živnostenské oprávnenie

Živnostenské oprávnenie

GoodWe Certifikát