Skip links

Cenová ponuka na fotovoltiku, čo by mala obsahovať a na čo si dať pozor.

— Obstaranie fotovoltiky pre rodinný dom či firmu je významná investícia nie len z hľadiska prínosu.

Najdôležitejší je určite ten ekonomický – šetrí výdavky na energie a zabezpečuje čiastočnú nezávislosť od stúpajúcich cien elektrickej energie. Určite ovplyvní aj kvalitu života v rodinnom dome, nakoľko majiteľ fotovoltiky si rád dopraje aj niektoré energeticky náročnejšie vymoženosti ako klimatizácia, sauna či bazén alebo len jednoducho nie je domácnosť nútená sa obmedzovať. Ďalej zvýši hodnotu samotnej nehnuteľnosti a v neposlednom rade je tu prínos pre životné prostredie.

Pokiaľ ide o montáž fotovoltických panelov a realizáciu fotovoltického systému, tá prináša zásahy do objektu či domu, úpravu elektroinštalácie a samozrejme takáto investícia môže byť finančne náročná.

Preto je dôležité a skutočne rozhodujúce pre návratnosť, životnosť a bezpečnosť fotovoltiky, aby ju realizoval odborne kvalifikovaný zhotoviteľ s potrebnými skúsenosťami.

Posledné dva roky vyrástlo alebo sa preorientovalo mnoho firiem, ktoré však reálne skúsenosti nemajú a ich odbornosť je viac než otázna.

Mnohé firmy donedávna montovali klimatizácie, tepelné čerpadlá, vŕtali betón alebo predávali tovar, ktorý nijako nesúvisí s fotovoltikou. Aj niektorí elektrikári, ktorí maximálne robili bytové a domové elektroinštalácie sa púšťajú do komplexných realizácií fotovoltiky, no žiaľ bez potrebných znalostí a skúseností. Vedia zapojiť samotný systém no tam to končí. Pri revíznej činnosti vidíme, že si často krát neprečítajú ani manuál k meniču, návrh a projekt ak nejaký je, tak snáď na úrovni domácej úlohy žiaka strednej školy. Potom vo výsledku bežná realita vyzerá tak, že je zle navrhnutá orientácia panelov, výkon nie je navrhnutý optimálne, zlé rozloženie stringov, ochrana pred bleskom  a prepätím absentuje alebo je nevhodná, chýbajúce bezpečnostné prvky, inštalácie nespĺňajúce normy a ak chcete riadiť prebytky, tak vám maximálne odporučia wattrouter alebo solar iboost, ktoré sú dnes pri moderných meničoch prežitok.

Majiteľovi fotovoltiky od takéhoto zhotoviteľa potom neostáva nič iné, len hľadať rady a riešenia na fórach a sociálnych sieťach. Návratnosť sa predlžuje a samotná prevádzka môže byť nebezpečná.

Ak sa rozhodujete pre výber zhotoviteľa fotovoltiky a porovnávate cenové ponuky, cena by rozhodne nemala byť z vyššie uvedených dôvodov jediným kritériom.

— Skúsime zhrnúť aspoň minimálne požiadavky, ktoré musí seriózny dodávateľ fotovoltiky sĺňať:

01.

Overiť obchodný register

Fotovoltické zariadenie spadá medzi vyhradené technické zariadenia – elektrické, preto ak ho chce firma realizovať musí mať v ORSR zapísanú minimálne jednu z nasledujúcich živností:

  •  Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických (remeselná živnosť)
  • Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických (viazaná živnosť)

Ostatné živnosti, ktoré obsahujú spojenie elektrické zariadenia sú voľné živnosti a neoprávňujú montáž vyhradených technických zariadení elektrických. Firma potom pravdepodobne najíma na odbornú činnosť inú firmu a tu je potom tu otázka, ako takýto sprostredkovateľ dokáže riešiť servis, podporu a garantovať správnu a bezpečnú inštaláciu a aká je odbornosť sprostredkovaného realizátora.

02.

Certifikáty, oprávnenia a osvedčenia

Firma by mala mať uvedené na webe alebo osobne poskytnúť na vyžiadanie osvedčenia a oprávnenia.

  • na prácu na vyhradených technických zariadeniach ( vydáva OPO – oprávnená právnická osoba, napr. TISR, E.I.C. …)
  • osvedčenia o odbornej spôsobilosti §22, §23 a pre revízie §24
  • osvedčenie od MHSR pre inštalatérov fotovoltických systémov (musí byť v kombinácii s §22, §23 alebo §24)

Čísla oprávnení a osvedčení je možné overiť na webe NIP alebo OPO alebo u vzdelávacej inštitúcie, ktorá osvedčenie vydala.

03.

Referencie a spoľahlivosť

Overiť spoľahlivosť firmy na základe referencií a do určitej miery je možné posúdiť aj na základe ekonomických ukazovateľov a indexu daňovej spoľahlivosti (Firmu si môžete napr. overiť tu.). Nás si môžete pozrieť tu.

— No a poďme k spomínanej cenovej ponuke

Cena fotovoltiky sa odvíja od množstva faktorov. Základnými a najdôležitejšími komponentmi sú fotovoltické panely a menič.

Fotovoltické panely

Rozdiely medzi panelmi môžu byť výkonnostné, v spoľahlivosti, prevedení aj záruke. Staršie modely bývajú lacnejšie, problém môže nastať, ak chcete v blízkej dobe rozšíriť string a nebudú viac dostupné. Kvalitatívne odporúčame produkty kategórie TIER1 sú to najnekvalitnejšie panely. Niektoré fotovoltické panely nenachádzajúce sa v rebríšku TIER1 však majú obdobnú kvalitu prevedenia. Pomer cena/výkon udáva parameter Eur/W, na základe čoho viete porovnať panely s rôznym výkonom. Okrem záruky na výkon treba brať do úvahy záruku na prevedenie resp. predpokladanú životnosť.

Menič

Menič má za úlohu okrem premeny jednosmerného prúdu na striedavý – DC/AC, aj úlohu “mozgu” celého systému. Okrem ceny je nutné zohľadniť spoľahlivosť, značku a typ meniča. Rozdiel v ceny medzi OnGrid a Hybridným meničom môže byť zásadný. Parametre ktoré treba zvážiť pri porovnaní

sieťový / sieťový a battery-ready / hybridný
smartmeter v balení / externý smartmeter
spínanie spotrebičov / suchý kontakt / programovateľné relé
backup / full-backup
podpora batérií HV/LV / obmedzenie výrobcu
komunikácia (možnosť komunikovať s nadriadeným systémom, SG – Ready spotrebičmi…)
ochranné prvky – typy AC/DC SPD, oblúková ochrana
monitoring a web rozhranie
štandardná záruka, záruka pri inštalácii autorizovaným inštalatérom, doplnkové záruky

Montážna konštrukcia

Výrobca, kvalita, prevedenie aj záruka montážnej konštrukcie. Značná časť firiem používa konštrukcie bez certifikácie, dovoz z Poľska či Číny kde o kvalite len ťažko hovoriť. Dôraz na kvalitu zákazník častokrát nekladie, veď sa jedná “len” o konštrukciu ktorá je schovaná.

Neskôr sa ale objavujú problémy s deformáciou, koróziou, zatekaním. Jeden rozdiel, ktorý hovorí za všetko: hák ktorý používame unesie 250kg, pričom bežne používané háky konkurencie majú únosnosť do 70kg.

Rozdiel je v pevnosti, robustnosti a záruke.  Záruka na naše konštrukcie je 12 rokov. Návrh kotvenia/zaťaženia na základe parametrov ako zaťaženie vetrom a snehom pre konkrétnu oblasť.

Rozvádzače AC/DC, elektroinštalácia

Projekt, protokol o nastavení ochrán

Distribučná spoločnosť, dotácia

Odborná prehliadka a Odborná skúška (Revízia)

Leave a comment