Skip links

Fotovoltická elektráreň pre rodinný dom Uhrovci.

Hybridný fotovoltický systém s inštalovaným výkonom 3,64kW s batériovým úložiskom, virtuálnou batériou, miesto inštalácie – Uhrovec, okres Bánovce nad Bebravou.

Realizácia hybridného fotovoltického systému s batériovým úložiskom.

Uhrovec, Trenčiansky kraj

Inštalovaný výkon
3,68 kW
Systém navrhnutý pre pokrytie vlastnej spotreby. Pre zvýšenie efektivity, nezávislosti a pre potreby zálohy bolo inštalované batériové úložisko. Prebytky ukladané do virtuálnej batérie ZSE.

Parametre

Bolo inštalovaných 8 solárnych fotovoltických panelov Canadian solar s výkonom 455W s orientáciou JUH, strešná krytina Bramac.

Použitá certifikovaná prémiová nosná konštrukcia najvyššej kvality, ukotvená do každej krokvy.

Bol použitý hybridný menič GoodWe 3648 ES, ktorý je vhodný pre systémy s potrebou zálohy bez vysokého zaťaženia. DS schválila systém na 1 fázu s 3F meraním. K meniču je pripojená 2x batéria GoodWe Lynx Home U5,4.

Pre potreby podrobného online-monitoringu bol inštalovaný smartmeter GoodWe s 3x prúdovými snímačmi CT. Komunikuje prostredníctvom protokolu Modbus. Smartmeter je nutnou súčasťou v prípade hybridného systému.

Bolo realizované batériové úložisko, ktoré sa skladá z nízkonapäťových batérií GoodWe Lynx Home U 5,4. Úložisko bolo neskôr rozšírené o ďalšiu batériu.

Hybridný systém napája 2 zálohované okruhy aj v prípade výpadku. Automatické prepnutie v prípade výpadku DS do 10ms – nedôjde tak k výpadku či reštartu PC, ani routerov.

Nabíjacia stanica alebo wallbox neboli inštalované.

Náš komentár

Zákazník s ročnou spotrebou 4MWh mal požiadavku na fotovoltický systém s možnosťou zálohy a funkčnosti aj počas výpadku distribučnej siete. Krytina betónová škridla, sklon 40°. Navrhnutý bol výkon 3,68kW na základe reálnej predošlej spotreby domácnosti. Bola realizovaná záloha okruhov s mraziakmi a domácej kancelárie, ktoré ak nastane výpadok DS, sú automaticky prepnuté na zálohu. Kvôli prebytkom napriek vlastnému úložisku a častej neprítomnosti zákazník využil aj virtuálnu batériu.

Pozrieť galériu

Realizácia

Zákazník

Pavol R.

Realizácia

2022

Montáž nosnej konštrukcie

Inštalácia nosnej konštrukcie

Montáž solárnych pannelov

Montáž fotovoltických panelov

Inštalované fotovoltické panely

Inštalované fotovoltické panely

Hybridný fotovoltický systém

Hybridný fotovoltický systém

AC Rozvádzač

AC rozvádzač

Hybridný fotovoltický systém

Hnyridný fotovoltický systém

Uvedenie do prevádzky

Kontrola a uvedenie do prevádzky

Rozšírenie úložiska

Rozšírenie úložiska

Chceme prispieť k udržateľnému prostrediu. K energetickej nezávislosti a pohodliu užívateľa.
Chceli by ste tiež? Zaujal vás tento systém? Alebo potrebujete viac informácií? Ozvite sa nám

Pripravení obstarať kvalitnú fotovoltiku alebo energetické riešenie od DET: ENERGY?

Poskytneme bezplatnú konzultáciu alebo nezáväznú cenovú ponuku do 3 dní.

Nezáväzný dopyt

Môžete si pozrieť viac našich realizácií